Łączymy siły, by skuteczniej dbać o przestrzeganie praw człowieka 

Sieci współpracy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest członkiem międzynarodowych i krajowych platform współpracy na rzecz praw człowieka. Sieci skupiają organizacje o wspólnych celach wokół konkretnego zagadnienia, dzięki czemu sprawniej mogą organizować społeczne zaangażowanie wokół sprawy, a ich głos jest lepiej słyszany w debacie publicznej.