Dowiedz się, w jaki sposób możesz uzyskać pomoc prawną ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres korespondencyjny:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Wiejska 16
00-490 Warszawa

nr telefonu: (48) 22 556 44 40
Fax: (48 22) 556 44 50
e-mail: hfhr[at]hfhr.pl

Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 

 UWAGA! Informujemy, że nie udzielamy porad prawnych w rozmowach telefonicznych ani za pośrednictwem e-maila lub mediów społecznościowych. Prosimy o zgłoszenia spraw z zakresu potencjalnego naruszenia praw człowieka w formie tradycyjnego listu zawierającego szczegóły i przebieg sprawy oraz kopie najważniejszych dokumentów dotyczących problemu na adres korespondencyjny HFPC podany powyżej. Wszelka dokumentacja znajdująca się w posiadaniu Fundacji, a dotycząca konkretnej sprawy, będzie po jej zakończeniu  lub  jej niepodjęciu zniszczona. Uprzejmie informujemy również, że nie mamy możliwości odpowiedzi na każdy list ani interwencji we wszystkich sprawach, które do nas napływają.