Klauzula RODO

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz inne, niezbędne dane) będą przetwarzane w celu udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej oraz w celach archiwizacyjnych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 16, 00-490 Warszawa, która jest administratorem danych osobowych. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować, wysyłając list pocztą tradycyjną na adres Fundacji lub pod adresem e-mail [email protected].

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie nieudzielenie pomocy prawnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. Zgodę na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo wycofać składając pisemne oświadczenie.

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez Fundację. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia pomocy prawnej, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo może nas Pani/Pan pozwać.