Kontakty pracowników organizacji pozarządowych ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo 

Kontakty pracowników organizacji pozarządowych ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2017
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Pracownicy organizacji pozarządowych w kontaktach ze służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo – poradnik

Poradnik podsumowuje podstawowe zasady regulujące kontakty osób pracujących w organizacjach społecznych z funkcjonariuszami służb, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, wywiad skarbowy czy Żandarmeria Wojskowa.