LEAP (Legal Experts Advisory Panel) 

LEAP to sieć współpracy zrzeszająca prawników, naukowców, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i aktywistów, którzy mają doświadczenie i znajomość funkcjonowania systemów karnych w całej Europie. Sieć działa na rzecz utrzymania standardów przestrzegania praw człowieka, sprawiedliwości w ramach systemów karnych i skupia się na badaniu i analizie ich praktycznego funkcjonowania, jak i porblemów i wyzwań, przed jakimi stoją.
LEAP (Legal Experts Advisory Panel)

Działanie LEAP jest koordynowane przez organizację Fair Trials przy wsparciu finansowemu Programu "Sprawiedliwość" Komisji Europejskiej.

Strona internetowa: kliknij