Obywatelskie Obserwatorium Demokracji 

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentuje reakcje organizacji społecznych, instytucji i środowisk prawniczych i akademickich, grup zawodowych i obywateli na zmiany aktów prawnych dotyczących praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa.
Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

Obserwatorium jest wspólną inicjatywą organizacji działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.

Strona internetowa: kliknij