Civic Solidarity Platform 

Civic Solidarity Platform została stworzona dla organizacji pozarządowych zajmujących się poprawą standardów obrony praw człowieka w Europie, Azji i Stanach Zjednoczoncych.
Civic Solidarity Platform

Organizacja jest platformą wymiany doświadczeń w prowadzeniu badań czy rzecznictwie, a także tworzy kanały komunikacji i dostarcza narzędzi do współpracy międzynarodowej między jej członkami. 

Strona internetowa: kliknij