Human Rights Network  

Międzynarodowa koalicja tworzonej przez organizacje pozarządowe z m.in. Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Azerbejdżanu, Kenii i Ugandy.

Human Rights Network

Sieć działa na rzecz wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się. W swoich działaniach podkreśla zwłaszcza prawo do działania na rzecz praw człowieka. 

Strona internetowa: kliknij