Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców w Warszawie 

Branżowe Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców jest gremium
inicjatywno-doradczymi stworzonym przez zainteresowane organizacje
pozarządowe oraz m.st. Warszawę.
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców w Warszawie