The SOS-Torture Network  

The SOS-Torture Network to współpraca organizacji przeciw stosowaniu tortur, zapewnia wsparcie dla ofiar i chroni obrońców praw człowieka, którzy są w niebezpieczeństwie z powodu swojego aktywizmu.
The SOS-Torture Network

To największa globalna sieć współpracy, działająca w ponad 90 krajach świata. By osiągnąć swoje cele, współpracuje z władzami krajów w celu zmiany legislacji i polityk w zakresie tortur i nieludzkiego traktowania, a także zapewnia pomoc ofiarom w walce przed wymiarem sprawiedliwości. 

Strona internetowa: kliknij