EU-Eastern Partnership Civil Society Forum  

The Eastern Partnership Civil Society Forum to regionalna platforma współpracy, której celem jest promocja integracji europejskiej i transformacji w duchu demokratycznym sześciu państwach Partnerstwa Wschodniego - Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainie.
EU-Eastern Partnership Civil Society Forum

Organizacja wspiera działania zmierzające do umocnienia społeczeństwa obywatelskiego w regionie, promowanie partycypacji społecznej i pluralizmu w debacie publicznej.

Strona internetowa: kliknij