European Implementation Network 

The European Implementation Network (EIN) wspólnie z prawnikami, aktywistami i organizacjami społecznymi z państw członkowskich Rady Europy czuwa nad kompleksową implementacją wyroków Europejskiej Trybunału Praw Człowieka.

European Implementation Network

Siedziba organizacji mieści się w Strasbourgu i do jej zadań należy także organizowanie cyklicznych spotkań i briefingów z Komitetem Ministrów Rady Europy, który nadzoruje poprawne wdrożenie wyroków ETPC w państwach członkowskich.

Strona internetowa: kliknij