CivilM+ 

CivilM+ to międzynarodowa platforma organizacji pozarządowych, której misją jest wsparcie dla społecznych inicjatyw, zmierzających do odbudowy obwodu donieckiego i ługańskiego na Ukrainie.

CivilM+

CivilM+ umożliwia swoim członkom zaangażowanie we wspólne inicjatywy i działania, wymianę doświadczeń i wiedzy, wzajemne wsparcie i solidarność oraz skoordynowanie współpracy między organizacjami.