Grupa Zagranica 

Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 57 organizacje - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru działań.
Grupa Zagranica

Od wielu lat zajmujemy się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, tym samym wnosząc wkład w usprawnienie systemu polskiej pomocy. Jako reprezentant znaczącej liczby organizacji pozarządowych działających na tym polu, staramy się pełnić rolę doradczą i opiniotwórczą, postulując zwiększenie wielkości i jakości polskiej pomocy rozwojowej oraz zwiększenie realnego udziału społeczeństwa obywatelskiego w programowaniu i wdrażaniu polityk w tym obszarze.

Strona internetowa: kliknij