FRANET - Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Sieć badawcza przy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W ramach tej współpracy eksperci i ekspertki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przygotowują raporty na temat ochrony praw człowieka w Polsce,
FRANET - Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Pracuje z zainteresowanymi podmiotami od poziomu lokalnego aż po międzynarodowy. Zespół dzieli się wiedzą opartą na dowodach z podmiotami kształtującymi politykę i decydentami oraz doradza im.

Strona internetowa: kliknij