International Drug Policy Consortium  

Międzynarodowe Konsorcjum Polityki Narkotykowej (IDPC) jest globalną siecią, która działa wspólnie na rzecz promowania skoncentrowanej na osobie i uwzględniającej jej prawa polityki narkotykowej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym.
International Drug Policy Consortium

Sieć IDPC liczy ponad 190 członków z całego świata o szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu, w tym ruchy oddolne i organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka, a także duże organizacje międzynarodowe.

Strona IDPC