European Council on Refugees and Exiles 

Platforma stowarzyszająca ponad 90 organizacji pozarządowych z całej Europy działających na rzecz ochrony praw uchodźców i migrantów. Misją stowarzyszenia jest promowanie sprawiedliwego i humanitarnego systemu azylanckiego w Europie.
European Council on Refugees and Exiles

Strona internetowa: kliknij