JUSTICIA European Rights Network 

JUSTICIA European Rights Network to grupa europejskich organizacji pozarządowych, które zajmują się monitorowaniem krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i realizacji w ich ramach międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. 
JUSTICIA European Rights Network

Obok Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka członkami JUSTICI są m.in. Bulgarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Committee, Civil Rights Defenders, Croatian Legal Centre, Netherlands Helsinki Committee, Associazione Antigone, Fair Trial International, Hrvatski Pravni Centar, APADOR – CH, Irich Council of Civil Liberties, Res Publica, the Peace Institute oraz KISA.