EU-Russia Civil Society Forum 

EU-Russia Civil Society Forum to sieć organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej i Rosji powstała jako społeczna, niepartyjna struktura. Jej celem jest zaangażowanie na rzecz wpływu społeczeństwa obywatelskiego na decyzje polityczne podejmowane w duchu rządów prawa, demokracji, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka.
EU-Russia Civil Society Forum

Członków i wspierających Forum łączy przekonanie o społeczeństwie obywatelskim ponad granicami. W tej wizji silne społeczeństwo obywatelskie, posiadające mocny głos w debacie publicznej, odgrywa kluczową rolę w stabilnym rozwoju całej Europy, budowaniu pokojowej współpracy i stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom, przed którymi stoi zarówno Unia Europejska, jak i Rosja. 

Strona internetowa: kliknij