Sytuacja osób transpłciowych w polskich więzieniach. HFPC pisze do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
22.07.2024
Sytuacja osób transpłciowych w polskich więzieniach. HFPC pisze do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Równe traktowanie
Stanowisko organizacji społecznych w sprawie ustawy mającej na celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP, Policji i Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa
22.07.2024
Stanowisko organizacji społecznych w sprawie ustawy mającej na celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP, Policji i Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Migracje
ETPC: arbitralne przerwanie terapii hormonalnej osoby transpłciowej pozbawionej wolności stanowi naruszenie Konwencji
11.07.2024
ETPC: arbitralne przerwanie terapii hormonalnej osoby transpłciowej pozbawionej wolności stanowi naruszenie Konwencji
Równe traktowanie
Zatrudnimy młodszego Prawnika/ Prawniczkę do Zespołu Migracyjnego
11.07.2024
Zatrudnimy młodszego Prawnika/ Prawniczkę do Zespołu Migracyjnego
Migracje
Sąd Okręgowy potwierdza – nie można karać za niesienie pomocy humanitarnej
09.07.2024
Sąd Okręgowy potwierdza – nie można karać za niesienie pomocy humanitarnej
Migracje, Obrońcy praw człowieka
Negatywna opinia do zmian w zakresie używania środków przymusu bezpośredniego przez Straż Graniczną, Policję oraz żołnierzy Sił Zbrojnych
01.07.2024
Negatywna opinia do zmian w zakresie używania środków przymusu bezpośredniego przez Straż Graniczną, Policję oraz żołnierzy Sił Zbrojnych
Migracje
Konferencja prasowa dotycząca sytuacji migrantów zaginionych na terenie Polski
25.06.2024
Konferencja prasowa dotycząca sytuacji migrantów zaginionych na terenie Polski
Migracje
Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie działań wobec studentów i studentek protestujących na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego
17.06.2024
Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie działań wobec studentów i studentek protestujących na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego
Wolność słowa, Wolność zgromadzeń
Pismo organizacji społecznych ws. wprowadzenia tymczasowego zakazu wstępu na obszar przygraniczny
11.06.2024
Pismo organizacji społecznych ws. wprowadzenia tymczasowego zakazu wstępu na obszar przygraniczny
Migracje
"MISSING" - cykl wydarzeń poświęconych osobom zaginionym już od 14 do 30 czerwca 2024 r.
06.06.2024
"MISSING" - cykl wydarzeń poświęconych osobom zaginionym już od 14 do 30 czerwca 2024 r.
Migracje
Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej
03.06.2024
Stanowisko Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej
Migracje
HFPC składa do sądu wnioski w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa migrującym rodzinom i osobom małoletnim bez opieki 
29.05.2024
HFPC składa do sądu wnioski w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa migrującym rodzinom i osobom małoletnim bez opieki 
Migracje, Działania interwencyjne w sprawach uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej
Oświadczenie organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej
29.05.2024
Oświadczenie organizacji niosących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej
Migracje
HFPC i Border Forensics z wizytą dokumentacyjną na Podlasiu: lokalne organizacje pozarządowe zmagają się z kolejnym etapem kryzysu humanitarnego
28.05.2024
HFPC i Border Forensics z wizytą dokumentacyjną na Podlasiu: lokalne organizacje pozarządowe zmagają się z kolejnym etapem kryzysu humanitarnego
Migracje
Kryzys migracyjny oczami kobiet - konferencja z udziałem przedstawicielek HFPC
21.05.2024
Kryzys migracyjny oczami kobiet - konferencja z udziałem przedstawicielek HFPC
Migracje
Nie chcemy świata, w którym ludzie boją się pomagać sobie nawzajem - oświadczenie w sprawie Ievy Raubisko
21.05.2024
Nie chcemy świata, w którym ludzie boją się pomagać sobie nawzajem - oświadczenie w sprawie Ievy Raubisko
Migracje, Obrońcy praw człowieka
„Nie sądziłam, że istnieje prawo karzące za przekazanie osobie w potrzebie jedzenia, picia, ubrań i lekarstw” – akt oskarżenia przeciw osobom niosącym pomoc humanitarną na pograniczu
14.05.2024
„Nie sądziłam, że istnieje prawo karzące za przekazanie osobie w potrzebie jedzenia, picia, ubrań i lekarstw” – akt oskarżenia przeciw osobom niosącym pomoc humanitarną na pograniczu
Migracje
Pushbacki są nielegalne, a za zaporą graniczną jest jeszcze polska ziemia – po raz kolejny apelujemy o przywrócenie praworządności na granicy z Białorusią
13.05.2024
Pushbacki są nielegalne, a za zaporą graniczną jest jeszcze polska ziemia – po raz kolejny apelujemy o przywrócenie praworządności na granicy z Białorusią
Migracje, Praworządność i rzetelny proces
Język śląski językiem regionalnym - apel HFPC do Prezydenta RP
10.05.2024
Język śląski językiem regionalnym - apel HFPC do Prezydenta RP
Równe traktowanie
Jak Polska poszukuje zaginionych migrantów? HFPC prowadzi monitoring
09.05.2024
Jak Polska poszukuje zaginionych migrantów? HFPC prowadzi monitoring
Migracje
Ekspertki HFPC wzięły udział w sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć
08.05.2024
Ekspertki HFPC wzięły udział w sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Wymuszonych Zaginięć
Migracje
Dalsze osłabienie wolności mediów w całej UE - najnowszy raport Liberties
06.05.2024
Dalsze osłabienie wolności mediów w całej UE - najnowszy raport Liberties
Wolność słowa
Debata: Równe prawa osób z niepełnosprawnościami? Stan obecny i wyzwania
26.04.2024
Debata: Równe prawa osób z niepełnosprawnościami? Stan obecny i wyzwania
Edukacja, Równe traktowanie
Kierunki zmian prawnych proponowanych w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie ochrony przed pozwami typu SLAPP osób angażujących się w debatę publiczną
26.04.2024
Kierunki zmian prawnych proponowanych w celu wdrożenia dyrektywy w sprawie ochrony przed pozwami typu SLAPP osób angażujących się w debatę publiczną
Wolność słowa
Safety first. Debata o bezpieczeństwie osobistym dziennikarzy
15.04.2024
Safety first. Debata o bezpieczeństwie osobistym dziennikarzy
Wolność słowa
Jak Dawid ma wygrać z Goliatem? Międzynarodowa konferencja o pozwach typu SLAPP
15.04.2024
Jak Dawid ma wygrać z Goliatem? Międzynarodowa konferencja o pozwach typu SLAPP
Wolność słowa
Sherov i Inni przeciwko Polsce: wygrana sprawa przed ETPC
05.04.2024
Sherov i Inni przeciwko Polsce: wygrana sprawa przed ETPC
Migracje
Prokuratura ma podjąć śledztwo w sprawie pushbacku irackiej rodziny
04.04.2024
Prokuratura ma podjąć śledztwo w sprawie pushbacku irackiej rodziny
Migracje
ETPC: nieudostępnienie informacji na temat planu spotkań służbowych władz TK narusza art. 10 EKPC
25.03.2024
ETPC: nieudostępnienie informacji na temat planu spotkań służbowych władz TK narusza art. 10 EKPC
Wolność słowa
Siedem kroków do przywrócenia praworządności i przestrzegania praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej
11.03.2024
Siedem kroków do przywrócenia praworządności i przestrzegania praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej
Migracje
Mężczyzna ze złamaną nogą wywieziony na granicę w bagażniku - kolejny wyrok stwierdzający bezskuteczność pushbacków
11.03.2024
Mężczyzna ze złamaną nogą wywieziony na granicę w bagażniku - kolejny wyrok stwierdzający bezskuteczność pushbacków
Migracje
Powoływanie się przez SG na rozporządzenie MSWiA jako podstawę prawną pushbacku jest prawnie nieskuteczne - kolejne ważne orzeczenie sądu
02.02.2024
Powoływanie się przez SG na rozporządzenie MSWiA jako podstawę prawną pushbacku jest prawnie nieskuteczne - kolejne ważne orzeczenie sądu
Migracje
Jakie prawa są naruszane podczas procedury pushbacków? Komentarze HFPC złożone do ETPCz
02.02.2024
Jakie prawa są naruszane podczas procedury pushbacków? Komentarze HFPC złożone do ETPCz
Migracje
AKTUALIZACJA: Ministerstwo Kultury nie chce udostępnić ekspertyz dotyczących zasadności jego działań wobec mediów publicznych
01.02.2024
AKTUALIZACJA: Ministerstwo Kultury nie chce udostępnić ekspertyz dotyczących zasadności jego działań wobec mediów publicznych
Wolność słowa, Praworządność i rzetelny proces
Wchodzenie na pas drogi granicznej nie jest wykroczeniem – kolejne korzystne wyroki
12.01.2024
Wchodzenie na pas drogi granicznej nie jest wykroczeniem – kolejne korzystne wyroki
Migracje
Komendant Główny SG: wywózka obywatela Etiopii była niezgodna z prawem
12.01.2024
Komendant Główny SG: wywózka obywatela Etiopii była niezgodna z prawem
Migracje