Proponujemy kolejne zmiany w specustawie o pomocy osobom z Ukrainy 

15.04.2022
Migracje
Proponujemy kolejne zmiany w specustawie o pomocy osobom z Ukrainy
fot. Robert Łukaszewicz

Do Polski przyjeżdżają kolejni uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy. Według danych Straży Granicznej, do Polski wjechało ponad 2,7 mln osób z Ukrainy.

Wraz ze zmianą sytuacji korekty wymagają także przepisy tzw. specustawy, czyli Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. We współpracy z partnerskimi organizacjami społecznymi monitorujemy proces legislacyjny i regularnie składamy propozycje zmian w przepisach, które mają na celu ułatwienie procedur  i lepszą koordynację pomocy.

Oto lista wszystkich uwag złożonych przez HFPC do ustawy: