Prawa człowieka w dobie pandemii koronawirusa 

Prawa człowieka w dobie pandemii koronawirusa
Kategoria publikacji:
Projekt

Wyjątkowa sytuacja, związana z wybuchem ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, stawia nowe wyzwania, również dla obrońców praw człowieka. Specjalne środki podjęte przez rząd w celu walki z koronawirusem są uzasadnione trudną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością podejmowania różnorodnych działań na rzecz zdrowia publicznego, nie oznacza to jednak dowolności w ograniczaniu praw i wolności obywatelskich.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitoruje działania władz, tak by podejmowane środki miały charakter proporcjonalny i uzasadniony. Prawa i wolności człowieka w dobie pandemii koronawirusa nie straciły na swojej ważności, ich znaczenie wzrosło, stając się tarczą przed samowolą władz. Wyrażamy przekonanie, że nasza praca spowoduje, że możliwy stanie się powrót do świata wolnego od pandemii, w którym prawa i wolności człowieka wciąż będą wartością nadrzędną i przestrzeganą przez każda władzę.

Działania HFPC w zakresie monitoringu, interwencji i informowania na temat stanu przestrzegania praw człowieka w dobie pandemii koronawirusa są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Obywatelskiego „Bezpieczeństwo a wolność. Prawa człowieka w czasie pandemii”, zarządzanego przez Fundację dla Polski. Projekt realizowano w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021 r.