Działania interwencyjne w sprawach uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej 

Działania interwencyjne w sprawach uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Od sierpnia 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny oraz humanitarny. Straż Graniczna zatrzymuje i odsyła do Białorusi cudzoziemców przekraczających granicę Polski w sposób niezgodny z przepisami (przez tzw. „zieloną granicę”). Wobec cudzoziemców tych nie są wszczynane żadne procedury, a odsyłanie odbywa się poprzez pozostawianie cudzoziemców w lesie w strefie przygranicznej. W części tych przypadków udokumentowano, że cudzoziemcy byli odsyłani w sytuacji, gdy zadeklarowali chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową w obecności funkcjonariuszy polskiej SG.

Projekt, w który zaangażowała się HFPC, ma na celu zapewnienie wsparcia prawnego dla osób poszukujących schronienia w Polsce. „Sytuacja na granicy nie ma precedensu, zarówno jeśli chodzi o charakter migracji, jak i wprost niezgodne z prawem działania polskich władz. Dlatego nasza pomoc jest tym bardziej konieczna. Prawo do poszukiwania ochrony międzynarodowej jest prawem człowieka, obecnie absolutnie przekreślonym przez działania służb białoruskich i polskich” – tłumaczy adw. Ewa Ostaszewska-Żuk, koordynatorka projektu.

Projekt „Działania interwencyjne w sprawach uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fot. Robert Łukaszewicz