Działania Grupy Granica: październik – listopad 2022. Podsumowanie i wyzwania  

13.12.2022
Działania Grupy Granica: październik – listopad 2022. Podsumowanie i wyzwania
Foto. Małgorzata Klemens, Grupa Granica

Zima to okres szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia osób uchodźczych.
Każda wywózka i pozostawienie ludzi na mrozie, bez dostępu do jedzenia, wody i ciepłego schronienia, może skończyć się tragicznie. Szczególnie teraz ważne jest, by podjąć działania zmierzające do deeskalacji przemocy i zapobiegania kolejnym śmiercią z wychłodzenia. W ostatnim czasie na Podlasiu zaczęły działać medyczno-ratownicze organizacje humanitarne. Jednak nadal potrzebne jest większe wsparcie.

Między 1 października a 30 listopada:
● otrzymaliśmy prośby o pomoc humanitarną od 1104 osób,
● udało nam się dotrzeć z pomocą humanitarną do 629 osób,
● udzieliliśmy pomocy prawnej 16 osobom,
● udzieliliśmy specjalistycznej pomocy medycznej 118 osobom,
● udokumentowaliśmy 200 wywózek,
● zarejestrowaliśmy zaginięcie 21 osób.