Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zdarzeń w Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej 

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zdarzeń w Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej

W związku z działaniami podjętymi przez Policję w Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazuje po raz kolejny, że udzielanie pomocy humanitarnej osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie może być represjonowane.

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podjęte przez funkcjonariuszy działania polegające na przeszukaniu punktu w godzinach nocnych przez uzbrojonych funkcjonariuszy, całonocne przesłuchanie wolontariuszy oraz zarekwirowanie sprzętu komputerowego i telefonów uznać trzeba za co najmniej nieproporcjonalne. Działania te można odebrać również jako próbę wywołania efektu mrożącego wśród osób świadczących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej.

W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w obliczu trwającego kryzysu humanitarnego na granicy niesienie pomocy jest słuszne i konieczne, a wszelkie próby ograniczania legalnie świadczonej pomocy oraz zastraszania osób w nią zaangażowanych nie powinny mieć miejsca.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraża solidarność z osobami działającymi w Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej.

 

W imieniu Zarządu

Maciej Nowicki
Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka