Raport do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka 2012 

Raport do Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka 2012
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2012
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Implementacja międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka w Polsce

Zwracając uwagę na przyjęcie w 2010 r. ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stwierdziła, że ogranicza się ona do implementacji unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych i że rząd nie podjął próby przyjęcia kompleksowej ustawy, która obejmowałaby przeciwdziałanie dyskryminacji na wszystkich głównych polach.

Rasizm w polskim społeczeństwie nadal stanowi poważny problem, a osoby innych narodowości doświadczają dyskryminacji w różnych aspektach życia codziennego, w tym w dostępie do opieki zdrowotnej, świadczeń społecznych, rynku pracy i mieszkań.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.