O prawach człowieka globalnie 

O prawach człowieka globalnie
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2012
Autor / autorzy:
Agnieszka Chmielecka, Maciej Sopyło

O prawach człowieka globalnie – program trenerski

Program trenerski „O prawach człowieka globalnie” powstał z myślą o podniesieniu poziomu wiedzy osób uczestniczących w warsztatach na temat tego, co to są prawa człowieka i jakie są podstawowe dokumenty, które je regulują i sankcjonują.

Zajęcia zaproponowane w scenariuszu opierają się na pracy indywidualnej, pracy w małych grupach, dyskusji, analizie dokumentów, burzy mózgów, mapie myśli i opisie sytuacji.