Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach 

Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2013
Autor / autorzy:
Artur Pietryka, Michał Szwast

Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach

Jak wynika z niniejszego raportu, wymagania stawiane kandydatom do zawodów asystenta sędziego oraz pracowników sądów nie przystają do rzeczywistości. Co więcej, reguły wynagradzania asystentów i pracowników sądów są niejasne i nieadekwatne, a perspektywy rozwoju zawodowego i awansu niesatysfakcjonujące.