,,W interesie publicznym’’ – biuletyn 

,,W interesie publicznym’’ – biuletyn
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2007
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu – biuletyn

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu informacyjnego „W interesie publicznym”, który będzie dotyczył realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka programu „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”. 

Biuletyn kierujemy do osób zainteresowanych problematyką praw człowieka, zwłaszcza w kontekście respektowania standardów rzetelnego procesu w Polsce, jak i tych, które w wyniku nierzetelnego lub niestarannego postępowania zostały niesłusznie oskarżone lub ukarane oraz do wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.