Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. HFPC pisze do MSWiA w sprawie śmierci w trakcie interwencji policji 

26.06.2024
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. HFPC pisze do MSWiA w sprawie śmierci w trakcie interwencji policji

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Helsińska Fundacja Praw Człowieka pisze do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o problemach, jakie dostrzegamy w związku z przypadkami śmierci w trakcie policyjnych interwencji.

O czym piszemy do MSWiA? 

  1. Międzynarodowe organy zajmujące się prewencją tortur krytycznie oceniały aktualną sytuację w Polsce. Niepełna kryminalizacja tortur, możliwość wykorzystywania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa, niezapewnienie w praktyce podstawowych gwarancji mających zapobiegać torturom i innym formom maltretowania i nadużywanie siły przez policjantów, a gdy już do nich dojdzie –trudności w dochodzeniu sprawiedliwości na poziomie krajowym, a w efekcie czasem bezkarność funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przekraczanie uprawnień. Skutek? Osoby zatrzymane przez Policję w Polsce nadal narażone są na złe traktowanie, w szczególności w momencie zatrzymania. 

  2. W monitorowanych sprawach dostrzegliśmy dość częste posługiwanie się sugestiami dotyczącymi związków osób, które zmarły w trakcie lub w następstwie interwencji, z używaniem przez nie substancji psychoaktywnych lub występowaniem u nich zaburzeń psychicznych. Osoby pod wpływem substancji psychoaktywnych i osoby w kryzysie psychicznym stanowią grupę wymagającą szczególnego traktowania, jako szczególnie narażone na naruszenia ich praw i wykazujące zwiększoną wrażliwość na negatywne skutki użycia siły. Braki w szkoleniu funkcjonariuszy Policji w tym zakresie dostrzegła Najwyższa Izba Kontroli.  

  3. Najwyższa Izba Kontroli krytykowała również niewystarczające wykorzystanie kamer nasobnych przez funkcjonariuszy Policji. Fundacja od dawna postuluje szersze wykorzystanie kamer jako narzędzia pozwalającego dokumentować czynności z udziałem funkcjonariuszy.  

  4. W 2015 r. ministerstwo zleciło przygotowanie badania na ten temat, analizującego postawy policjantów wobec problemów napotykanych podczas interwencji Aż 8% ankietowanych funkcjonariuszy wskazało, że uczestniczyło w interwencji w trakcie której doszło do śmierci człowieka wobec którego podejmowane były czynności służbowe lub było jej bezpośrednim świadkiem. Kolejnych 13% – spowodowania poważnego uszkodzenia ciała lub poważnego uszczerbku na zdrowiu takiej osoby. W tym samym okresie funkcjonował zespół ds. optymalizacji procedur szkoleniowych wobec osób pod wpływem substancji psychoaktywnych lub osób z zaburzeniami, który prowadził analizę kilkunastu przypadków śmierci w trakcie i w następstwie interwencji Policji. Pomimo opracowania wniosków, wyniki jego pracy nie zostały upublicznione. 

  5. Najgłośniejszą sprawa dotycząca śmierci osoby w toku działań policyjnych jest przypadek Igora Stachowiaka, nad którym policjanci znęcali się na wrocławskim komisariacie. Postępowanie trwało siedem lat, a funkcjonariusze zostali skazani za znęcanie się nad zatrzymanym – ale nie za spowodowanie śmierci. Postępowania są długotrwałe (jedna ze spraw dot. pobicia przez funkcjonariuszy ciągnęła się przez 14 lat i zakończyła się uniewinnieniem policjantów), a większość z nich kończy się umorzeniem.  

Gwarantowane w Konstytucji i umowach międzynarodowych prawo do życia i wolność od tortur wymagają, by państwo aktywnie podejmowało działania w celu przeciwdziałania brutalności funkcjonariuszy i przypadkom pozbawienia przez nich życia osób, wobec których podejmowane są interwencje. Obowiązkiem państwa jest również odpowiednia reakcja na każdy taki przypadek – zarówno na poziomie indywidualnym (wyjaśnienie sprawy, adekwatne ukaranie sprawcy, jeśli są ku temu podstawy), jak i ogólnoprewencyjnym, ukierunkowanym na zapobieżenie przyszłym takim przypadkom. Na obu tych poziomach praktyka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także obserwacje międzynarodowych i krajowych organów wskazują dobitnie, że pozostało wiele do zrobienia.