Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich 

Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich
fot. Robert Łukaszewicz

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. To efekt skargi Fundacji wniesionej w 2021 roku.

Inny skład, inne orzeczenie

HFPC zwróciła się do Trybunału z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej podczas prac nad raportem „Narzędzie w rękach władzy. Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2016–2021”. Zażądała m.in. udostępnienia sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego. Niepokojące informacje na ten temat napływały z listów otwartych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wskazywali oni na niezgodną z prawem zmianę składów sędziowskich, a przez to – wpływanie na treść orzeczeń wydawanych przez TK. Zgodnie z ich obliczeniami tylko w okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. do modyfikacji uprzednio wyznaczonych składów sędziowskich doszło w aż 21 przypadkach.