Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
1997
Autor / autorzy:
Iwona Dąbrowska, Joanna Kube

Konstytucyjna zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego

Konstytucyjna formuła, która głosi, iż Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, obowiązuje w naszym kraju od 1 stycznia 1990 r. W ciągu siedmiu lat orzecznictwo sądowe – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – wiele wniosło do ukonkretnienia i wyjaśnienia tej zasady. Abstrakcyjna formuła Konstytucji nabiera życia i konkretności dzięki praktyce sądowej.