Wzmocnienie praw procesowych w postępowaniu karnym 

Wzmocnienie praw procesowych w postępowaniu karnym
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
dr Barbara Grabowska-Moroz

Skuteczne wdrożenie prawa do obrońcy i pomocy prawnej na podstawie Programu Sztokholmskiego

Prawo do obrońcy na poziomie Unii Europejskiej reguluje dyrektywa z 2013 r. Przewiduje ona m.in. wymóg poufności kontaktu z obrońcą i dostęp do obrońcy od pierwszych czynności procesowych. Dyrektywa powinna być implementowana do 27 listopada 2016 roku, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało HFPC, że nie ma potrzeby jej wdrażania, ponieważ obecne polskie prawo spełnia wymogi  tych regulacji. Jak wynika z niniejszego raportu, niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych, które doprowadzą do implementacji unijnej dyrektywy o prawie dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym.