Wyrok w Strasburgu to nie koniec! 

Wyrok w Strasburgu to nie koniec!
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Jacek Białas, Dominika Bychawska-Siniarska, Julia Gerlich, dr Barbara Grabowska-Moroz, Jarosław Jagura, Adam Klepczyński, dr Piotr Kładoczny, dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny

Wyrok w Strasburgu – i co dalej? Wykonywanie orzeczeń przez władze krajowe: problemy i wyzwania. Trzecie wydanie raportu

Do końca 2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 1178 wyroków przeciwko Polsce, a w 989 stwierdził naruszenie Konwencji Praw Człowieka. Nadzór nad wykonywaniem wyroków sprawuje Komitet Ministrów Rady Europy, który nadzorował wykonanie orzeczeń w łącznie 1625 sprawach przeciwko Polsce, z których 1587 zostało już uznanych za wykonane. Aktualnie Komitet sprawuje nadzór nad wykonaniem orzeczeń Trybunału w 90 polskich sprawach, spośród których 60 to sprawy powtarzalne, a 28 to tak zwane sprawy wiodące.