Wyrok w Strasburgu to nie koniec! 

Wyrok w Strasburgu to nie koniec!
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:

Jacek Białas, Dominika Bychawska-Siniarska, dr Barbara Grabowska-Moroz, Jarosław Jagura,  Adam Klepczyński, dr Piotr Kładoczny, dr Marcin Szwed, dr Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny

Wyrok w Strasburgu – i co dalej? Wykonywanie orzeczeń przez władze krajowe: problemy i wyzwania. Drugie wydanie raportu

Do końca 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 1166 wyroków przeciwko Polsce, a w 978 stwierdził naruszenie Konwencji Praw Człowieka. Nadzór nad wykonywaniem wyroków sprawuje Komitet Ministrów Rady Europy, który nadzorował wykonanie orzeczeń w łącznie 1681 sprawach przeciwko Polsce, z których 1587 zostało już uznanych za wykonane. Aktualnie Komitet sprawuje nadzór nad wykonaniem orzeczeń Trybunału w 92 polskich sprawach.