Wyrok w Strasburgu to nie koniec! 

Wyrok w Strasburgu to nie koniec!
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:

Jacek Białas, Dominika Bychawska-Siniarska, dr Barbara Grabowska-Moroz, Jarosław Jagura, Adam Klepczyński, dr Piotr Kładoczny, dr Marcin Szwed, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny

Wyrok w Strasburgu – i co dalej? Wykonywanie orzeczeń przez władze krajowe: problemy i wyzwania

Wyroki strasburskiego Trybunału odgrywają szczególną rolę w budowaniu standardów ochrony praw człowieka w Europie, jednak nie są zakończeniem procesu, którego celem jest doprowadzenie do zgodności prawa i działania władz krajowych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W raporcie przygotowanym przez HFPC zawarto analizę wykonywania poszczególnych z nich, uwzględniając kalendarium działań podejmowanych przez rząd RP oraz Komitet Ministrów Rady Europy, który nadzoruje proces implementacji orzeczenia przez władze krajowe. 

Szczególną uwagę poświęcono realizacji strasburskich orzeczeń w zakresie zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, prawa do wolności, bezpieczeństwa osobistego, rzetelnego postępowania sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz wolności słowa.