Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka 

Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2000
Autor / autorzy:
Wiktor Osiatyński

Prawa człowieka – podstawowe, uniwersalne, ale nie absolutne

Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po pierwsze, że każda władza jest ograniczona, po drugie, że każda jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma wstępu żadna władza, i po trzecie, że każda jednostka może zasadnie domagać się od państwa ochrony jej praw.