W poszukiwaniu rozsądnego czasu…postępowań sądowych 

W poszukiwaniu rozsądnego czasu…postępowań sądowych
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:

Adam Klepczyński, Piotr Kładoczny, Katarzyna Wiśniewsk

Długotrwałość procesów sądowych jako jeden z głównych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości

7 lipca 2020 roku minęło 5 lat od wydania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce, który dotyczył przewlekłości postępowań sądowych i w którym Trybunał uznał, że problem

ten ma w Polsce charakter systemowy. Choć w uzasadnieniach większości wprowadzanych zmian dotyczących szeroko rozumianego ustroju sądów powszechnych możemy przeczytać, że mają się one przyczynić m.in. do przyspieszenia postępowań, długotrwałość procesów wciąż jest jedną z podstawowych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości.