Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo? 

Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Barbara Grabowska-Moroz, Małgorzata Szuleka

Unijna procedura kontroli praworządności – wyzwania i ramy prawne

W styczniu 2016 r., w reakcji na wprowadzone w Polsce zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz mediów, Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności. Pomimo iż jest ona zorientowana na dialog pomiędzy Komisją Europejską a państwem członkowskim, przeprowadzenie procedury po raz pierwszy określi również, jakie podmioty będą mieć możliwość wzięcia w niej udziału i czy znajdą się wśród nich organizacje pozarządowe.