Tadżykistan – sytuacja praw człowieka 

Tadżykistan – sytuacja praw człowieka
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:

Marta Szczepanik

Przypadki łamania praw człowieka w Tadżykistanie. Od ograniczania wolności słowa po tortury i handel ludźmi

Jak wynika z niniejszego raportu, najistotniejsze problemy dotyczące praw człowieka w Tadżykistanie to: brak swobód politycznych i wolnych wyborów, tortury i nadużycia wobec osób zatrzymanych przez siły bezpieczeństwa, zwalczanie działaczy politycznych i grup opozycyjnych, ograniczanie wolności słowa, wolności prasy i swobodnego przepływu informacji, swobód religijnych, a także przemoc wobec kobiet, tortury w wojsku, arbitralne aresztowania, fatalne warunki w więzieniach, ograniczanie praw pracowniczych i handel ludźmi.