Swoboda poruszania się we wschodniej Ukrainie. Przekraczanie linii stycznej w obwodach donieckim i ługańskim 

Swoboda poruszania się we wschodniej Ukrainie. Przekraczanie linii stycznej w obwodach donieckim i ługańskim
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2016
Autor / autorzy:
Levon Azizian

Ukraina: obserwacja sytuacji w obwodach donieckim i ługańskim. Swoboda przemieszczania się wciąż ograniczona

Od początku agresji militarnej Rosji w 2014 roku, przeszkody w swobodnym poruszaniu się są jednym z głównych problemów dla ludności obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.

Ostatni monitoring, którego podsumowaniem jest niniejszy raport, jest częścią regularnej obserwacji sytuacji w tych regionach, prowadzonej co 2-3 miesiące.

Raport jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.