Skarga (nad)zwyczajna. Środek przywrócenia sprawiedliwości czy zagrożenie dla praworządności? 

Skarga (nad)zwyczajna. Środek przywrócenia sprawiedliwości czy zagrożenie dla praworządności?
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
dr Barbara Grabowska-Moroz

Skarga (nad)zwyczajna. Środek przywrócenia sprawiedliwości czy zagrożenie dla praworządności?

Utworzenie skargi nadzwyczajnej było jednym z elementów ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. Obawy o to, że jej wprowadzenie podważy stabilność obrotu prawnego, nie potwierdziły się w praktyce. Jednak wątpliwości dotyczące statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN stanowią okoliczność przemawiającą przeciwko uznaniu skargi nadzwyczajnej za skuteczny środek ochrony prawnej. Całkowicie niezrozumiały jest również udział ławników w rozpatrywaniu tak skomplikowanych spraw. Jednak obecnie największym zagrożeniem w funkcjonowaniu skargi nadzwyczajnej jest arbitralne używanie tego instrumentu przez Prokuratora Generalnego.