Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021 

Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
Maciej Kalisz, Małgorzata Szuleka, Marcin Wolny

Sąd nad sądem. Zmiany wokół Sądu Najwyższego w latach 2017–2021

Przyjęta pod koniec 2017 r. ustawa o Sądzie Najwyższym miała stanowić nową jakość w funkcjonowaniu tej instytucji. Obniżyła wiek przejścia w stan spoczynku sędziów i pozwoliła prezydentowi arbitralnie decydować o tym, którzy z nich zachowają możliwość orzekania w SN. 

Niniejszy raport podsumowuje najważniejsze zmiany w prawie dotyczące Sądu Najwyższego, a także jego najistotniejsze z punktu widzenia ochrony praw człowieka, gwarancji sprawiedliwego procesu i niezawisłości sędziów orzeczenia, które wydał od 2015 r. (nie jest to jednak kompletny zbiór).