Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019 

Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2019
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019

Lata 2015-2019 to okres, w którym odnotowujemy największy od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku regres w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce. Rządząca większość, pomimo braku wystarczającej liczby głosów do zmiany Konstytucji, wprowadziła szereg zmian w systemie państwa, stwarzając tym samym zagrożenia dla ochrony praworządności i zasady trójpodziału władzy. Dostosowując prawo do politycznych celów, zastąpiono rządy prawa rządami prawem.