Równe traktowanie uczestników postępowań 

Równe traktowanie uczestników postępowań
Kategoria publikacji:
Przewodnik
Data publikacji:
2021
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Równe traktowanie osób LGBT na sali sądowej – przewodnik dla reprezentantów zawodów prawniczych

Ten przewodnik pozwoli określić, jak zachować się względem osoby LGBT, żeby zagwarantować poszanowanie jej praw. Adresowany jest przede wszystkim do sędziów i sędzi, prokuratorów i prokuratorek, adwokatów i adwokatek, radców i radczyń prawnych.

Znajdują się w nim:

  • Pytania, które warto zadać sobie przed przystąpieniem do czynności procesowych lub udzielania pomocy prawnej;

  • Wskazówki przydatne podczas postępowań z udziałem osób LGBT+, np. w sprawach zachowań motywowanych uprzedzeniami, sprawach rodzinnych, postępowań o uzgodnienie płci;

  • Odesłania do ważnych orzeczeń, materiałów i publikacji, w których można znaleźć dodatkowe informacje.

Przewodnik jest dostępny tutaj