Raport z działalności Human Rights Hub 

Raport z działalności Human Rights Hub
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
Wrzesień 2022 - grudzień 2023

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspiera obrońców praw człowieka z całego regionu Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Human Rights Hub między wrześniem 2022 i grudniem 2023 wsparł 352 obrońców praw człowieka, którzy w obawie o swoje wolność i zdrowie musieli opuścić kraj pochodzenia. Wsparcie okazane przez Fundację przyczyniło się do tego, że znacząca część z nich wciąż pracuje na rzecz ochrony praw człowieka i promocji demokratycznych wartości w swoich krajach zza granicy. 

Human Rights Hub to program prowadzony przez Dział Eurazja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie wspierania obrońców praw człowieka wypędzanych ze swoich krajów przez autorytarne rządy. Od 2015 roku do września 2022 Dział Eurazja był zaangażowany we wsparcie 265 osób.

Wsparcie okazywane w ramach HR Hub jest podzielone na wsparcie krótko- i długoterminowe. To pierwsze skupia się na umożliwieniu odbudowania sił obrońców praw człowieka po przymusowym opuszczeniu ojczyzny i ustabilizowaniu ich sytuacji życiowej. Wszystk po to, by w następnym kroku wesprzeć ich w kontynuacji ich pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego kraju, z którego trafili do bezpieczeństwa w Polsce.  Wsparcie długofalowe skupia się na poszerzeniu kompetencji obrońców praw człowieka i ustabilizowaniu ich działalności prowadzonej z Polski - nasza rola w tym aspekcie wiąże się z tworzeniem przesrzeni, w której obrońcy praw człowieka trafiający do Polski mogą dzielić się doświadczeniami z przedstawicielami polskiego społeczeństwa obywatelskiego albo pogłebiać polską perspektywę na zrozumienie sytuacji w ich kraju pochodzenia. Ostatecznie poszerzanie kompetencji rozumiemy też jako przygotowanie do wprowadzenia zmian w krajach, na rzecz których działają obrońcy praw cżłowieka, których wspieramy. Kiedy tylko pojawi się na to okno możliwości.