Polityka migracyjna – wielka nieobecna wyborów samorządowych. Raport wstępny z monitoringu kampanii 

Polityka migracyjna – wielka nieobecna wyborów samorządowych. Raport wstępny z monitoringu kampanii
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
kwiecień 2024
Autor / autorzy:
Autorkami raportu są Ada Tymińska oraz Olga Świerkocka, konsultację merytoryczną przeprowadziła Małgorzata Szuleka.

W sobotę 6 kwietnia 2024 roku zakończyła się kampania wyborcza do wyborów samorządowych. Podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów w 2018 roku (raport Migranci, uchodźcy i ksenofobia), Helsińska Fundacja Praw Człowieka podjęła się zbadania tego, jak wyglądała dyskusja na temat migracji i uchodźctwa tocząca się (lub nie) w ramach politycznych sporów.

Okazało się, w przeciwieństwie do kampanii wyborczej w 2023 roku, że polityka migracyjna okazała się jedną z wielkich nieobecnych wątków w kampanii do wyborów samorządowych 2024. To istotny paradoks w państwie, w którym instytucje samorządowe odgrywają kluczową rolę w systemie polityk integracyjnych, a lokalne społeczności doświadczają związanych z ich niedoborem napięć.

W części kampanii objętej monitoringiem zabrakło konkretnych postulatów dotyczących polityki migracyjnej, integracyjnej i sytuacji cudzoziemców żyjących w lokalnych społecznościach. Ta polityczna cisza tworzyła przestrzeń do oddolnego oraz wspieranego przez polityków skrajnej prawicy rozprzestrzeniania się narracji ksenofobicznych opartych na strachu przed osobami, które przybyły do Polski czy to z Ukrainy, czy to z innych państw. Wśród wiodących wyróżniły się te dotyczące „ukrainizacji” przestrzeni publicznej, bezpieczeństwa i zagrożenia wojną oraz unijnej polityki migracyjnej i przysłowiowych już „relokacji”.

Po obserwacje z sześciu społeczności lokalnych różnego szczebla objętych badaniem odsyłamy do wstępnego raportu. Szczegółowe opracowanie planujemy na lato 2024 roku.

Partner projektu: SentiOne