Raport roczny Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2018) 

Raport roczny Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2018)
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2018
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Rok 2018 w pigułce: kryzys demokracji konstytucyjnej, protest sędziów, umocnienie ruchów populistycznych

Mamy za sobą 2018 rok. W Polsce był to czas postępującej destrukcji demokracji konstytucyjnej, ale także silnego protestu sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych przeciwko zamachowi na niezawisłość sędziowską i niezależność władzy sądowniczej. To także rok mobilizacji trzeciego sektora, i to zarówno w obronie swojej niezależności, jak i w obronie demokratycznych imponderabiliów. W przestrzeni międzynarodowej wzrosła siła ruchów populistycznych, coraz powszechniejsza stała się akceptacja aneksji Krymu, odwrócenie się rządów od problemów uchodźców oraz postępujące kurczenie się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.