Przetrwać piekło. Wyznania ofiar z miejsc nielegalnych zatrzymań w Donbasie 

Przetrwać piekło. Wyznania ofiar z miejsc nielegalnych zatrzymań w Donbasie
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2015
Autor / autorzy:
opracowanie zbiorowe

Wyznania osób, które przetrwały nielegalne zatrzymania w Donbasie

Niniejsze opracowanie opiera się na zeznaniach osób, które zostały bezprawnie zatrzymane w obwodach donieckim i ługańskim przez prorosyjskie grupy wojskowe. Ich wypowiedzi  zostały zebrane podczas wizyt monitoringowych w miejscach zatrzymań na terenach wyzwolonych. Przedstawione dane pokazują, że dochodziło do rażących i systemowych naruszeń praw człowieka wobec osób zatrzymanych, w tym tortur.

Raport jest dostępny w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.