Protesty wyborcze po wyborach samorządowych w 2018 i po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.  

Protesty wyborcze po wyborach samorządowych w 2018 i po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Kategoria publikacji:
Raport
Data publikacji:
2020
Autor / autorzy:
Maciej Kalisz

Zmiana trybu organizacji wyborów, przebieg głosowania i rozpatrywanie protestów wyborczych

Wybory samorządowe w 2018 r., jak również wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r., odbywały się w szczególnej atmosferze. Ich organizacja była poprzedzona nowelizacją Kodeksu wyborczego, która zmieniła m.in. tryb organizacji wyborów. Protesty wyborcze były rozpatrywane przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy, w których w 2017 i 2018 r. wprowadzono szereg zmian, zarówno dotyczących organizacji pracy, struktury (w przypadku Sądu Najwyższego), jak i powoływania nowego kierownictwa czy samych sędziów, co doprowadziło do rozszerzenia politycznego wpływu na działalność sądów.